Subscribe via RSS Feed

Podatek od umowy zlecenia
Opodatkowanie przychodu z tytułu umowy zlecenia przysparza pracodawcom wielu problemów, jak poprawnie wyliczyć należny podatek – czy pobrać zaliczkę na podatek czy zryczałtowany podatek dochodowy? Sposób opodatkowania umowy zlecenia głównie zależy od kwoty wynagrodzenia oraz od tego czy zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy.

Podatek zryczałtowany – 18% stosujemy w momencie gdy:

  • zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy (płatnika),
  • miesięczna kwota (lub suma kwot z wielu umowach) ustalona w umowie zleceniu nie przekracza 200 złotych od jednego zleceniodawcy.

Jeżeli mamy zamiar zastosować zryczałtowany podatek to należy pamiętać, aby w umowie znalazł się zapis wynagrodzenia w postaci kwoty należnej dla zleceniobiorcy. Jeżeli zastosujemy przelicznik godzinny – płatność za przepracowane godziny, to nawet w przypadku nie przekroczenia kwoty 200 złotych nie możemy zastosować podatku ryczałtowego.

Wybór sposobu opodatkowania zależy od sumy należności w miesiącu wynikających z umowy lub umów. Jeżeli więc kwota należności przekracza 200 złotych musimy stosować zaliczkę na podatek.


Podobne artykuły

No related posts.

Tagi: , , , ,

Kategoria: Podatki

Zadaj pytanie - nasi eksperci pomogą w rozwianiu wątpliwosci Twojego problemu