Subscribe via RSS Feed

tag: "ustawa o zamówieniach publicznych 2012 tekst jednolity"
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity (data publikacji: 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami w tym Dz. U z 2010